Een nobel guide is een pasmal,waarbij de positie van de implantaten al bepaald is door een CT scan.Aan de hand van de CT scan wordt een mal( guide ,boorgeleider) gefreesd.

De guide wordt met 3 pennen vastgezet aan de kaak.Dan worden de gaten voor de implantaten gemaakt door de guide heen.De boor wordt geleid door de titanium cilinders.De implantaten worden geplaatst in de voorgeboorde gaten door de guide heen.Als de implantaten vastgeschroefd zijn,wordt de guide verwijderd om het werkstuk te plaatsen.

Het werkstuk kan geplaatst worden in de mond,wat van te voren gemaakt is,aan de hand van de CT scan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA